از رکسانا به جیگیلی

احمد شاملو در بخش تکمیلی کتاب شعرش در توضیح شعر «رکسانا» مدعی می شود رکسانا معشوقی خیالی است و برایند احساسی است که هنوز به صورت عشق به شخص مشخصی متبلور نشده است. او میگوید سال ها بعد آیدا مخاطب «رکسانا» شد (نقل به مضمون در حد حافظه و شعور راوی دور افتاده از کتابهایش).
امیر تتلو در شعر «جیگیلی جیگیلی جیگیلی اخماتو وا کن» از معشوقی مبهم و بسیار زمینی تر از رکسانا در یک مهمانی می گوید که تنها مشخصه اش بلوند بودن موهایش و جور بودن جهیزیه اش است. امیر تتلو مدتی بعد در آهنگ «بگو بینم ندیدیش» از دوری معشوق مشخصی-با ذکر جزییات – میگوید و در قسمتی از آهنگ تاکید می کند «جیگیلیم همینه».
مهدی مهرافروز داستانی ۱۵۰ کلمه ای دارد به این قرار:
«در آن روزی که ابن عربی ٬ همان فیلسوفی که در جایی گفته بود: زندگی خیالی بیش نیست ٬ بر پنجره ای گشوده ماه رویی سرخ مو دیده بود به محله یهودی نشین اندلس رفت تا ابوالهول ساحر ٬ عالم به علوم غریبه را ملاقات کند که اسطرلابی ریخته شده از طلای گوساله سامری داشت . نام اسطرلاب ظاهر است . ابوالهول ۵۰۰ دینار زر گرفت و در رمل ها دید که ابن عربی آواره بیابان ها خواهد خواهد شد ٬ بر خرابه ای از مصر گنجی عظیم خواهد یافت و کلاغان دمشق چشمهایش را با منقار بیرون خواهند کشید در حالی که جمله جامه هایش در گروی نصاری می فروشی است که دختری سرخ مو دارد . ابن عربی به خانه بازگشت و بر حاشیه فصل آخر کتاب تهافت الفلاسفه تالیف ابوحامد محمد غزالی نوشت : «زندگی خیال فریبنده ای بیش نیست.»»
علیرضا جی جی در بخشی از آهنگ «زندگی منه» می گوید: «اگه قراره من فرتی بمیرم، باید خنگ باشم دنیا رو جدی بگیرم.»
Advertisements
نوشته شده در Uncategorized. Leave a Comment »