برخورد نیروی انتظامی با افغان ها ریشه ی نژادپرستانه ندارد

خبرگزاری ایمنا گزارش داده است: احمدرضا شفیعی «مسوول کمیته‌ی انتظامی ستاد تسهیلاتی سفر شهر اصفهان» با اشاره به حضور پررنگ افاغنه در روز طبیعت در سال های گذشته در این پارک کوهستانی و ایجاد ناامنی برای خانواده ها اظهار داشته است: به منظور رفاه شهروندان نیروهای این کمیته با همکاری پلیس امنیت و اداره اماکن در روز ۱۳ فروردین از ورود افاغنه به پارک کوهستانی صفه جلوگیری می کنند.
خبر ظاهری به شدت نژاد پرستانه دارد، به قول کارشناس بی بی سی، «گویی افغان ها سگ و گربه هستند که پلیس می خواهد با آن ها این گونه برخورد کند». فارغ از این که حضور چندین ساله ی افغان ها چه ذهنیتی در میان ایرانیان از مردم آن کشور ایجاد کرده، تصمیم اعلام شده به شدت شرم آور است. اما، مطلب این که، این اولین بار نیست که نیروی انتظامی این گونه به دنبال برقراری امنیت است. برخورد با «اراذل و اوباش»، دراویش، «اغتشاشگر»ها و برجسته تر از همه «بد حجاب ها» مثال های دیگری هستند از الگوریتمی که نیروی انتظامی برای جلب رضایت گروهی از جامعه و اعطای احساس امنیت به ایشان اتخاذ می کند. نیروی انتظامی در هیچ کدام از این موارد حق شهروندی ای، یا فراتر از آن «آدم بودنی» برای آنها که قرار بوده مورد برخورد واقع شوند، قائل نشده است و حالا تصادفن تصمیمش برای برخورد با افغان ها، ظاهری نژادپرستانه گرفته است.
و اما مشکل این جاست که ما می دانیم گروه قابل توجهی از مردم ایران از این تصمیم استقبال خواهند کرد و احتمالن بسیاری از کسانی که امروزشان را در پارک صفه می گذرانند، ترجیح می دهند نیروی انتظامی تصمیمش را کامل اجرا کند و درست نیست ناراضیان از این شرایط عذاب وجدانشان را با محکوم کردن نیروی انتظامی تسکین دهند.
این که چه عواملی این شرایط را رقم زده، بحث دیگری است.

Advertisements