مالکیت دشنه ای بود

وقتی این مالکیت نفرینی وارد می شود، انسان بودن به لمحه ای کشته می شود و بعد هرکس به زعم خودش سگی دست آموز می خواهد تا نداشته هایش را بر چهره سگ خوب رسم کند.
بعد محدودیت ها فرود می آید و آرزوهایی که هرکدام به توجیهی فراموش می شوند.
ترس بی کسی که دروغ می آورد
تمام عمر پنهان می کنی.
رعایت می کنی.
گاه باید به سرتاسر این زندگی رید.

فقط گاه

نوشته شده در Uncategorized. برچسب‌ها: , . 6 Comments »

اسفندیار نُنُر

اسفندیار مقصر بود. ولی نه آن همه که در تاریخ ماند و نسل ها سینه به سینه نقل کردند. اسفندیارتافته ی جدا بافته نبود.
حال که سال ها ازآن روزهای بد گذشته است گاه غرق این سردردِ یادگاری، غرقِ این سکوت جدید با خود فکر می کنم همه ی آن چه بر اسفندیار گذشت می توانست برای هرکدام از ما هم اتفاق بیافتد. اسفندیار مقصر بود. ولی نه آن گونه که در تاریخ نوشتند.
مقصر نبود آن گاه که اشک بر چشمانش خشکید.
بعد انگار کسی هم مقصر نبود که فریادهای اسفندیار را نشنید وقتی بی رحمانه به سر و صورت دیگران چنگ می کشید.
ضجه های اسفندیار همه و همه تنها به التماس لبخندی، گوشه چشمی تاییدی
افسوس مادر اسفندیار نُنُر مجبورش نکرد زبان انسان ها را بیاموزد که اسفندیار، رانده در این شهر غریب افتاد به دنبال امثال حسن و محمدتقی و محمدحسین و حسین و مهرداد و علی، دیوانگانگی که درد و رانده شدنشان نه از سر زبان مردم ندانستن، که از قواعد زندگی مردم را حساب نکردن، بود
نوبنیادگراهای زندگی ما از آسمان نیامدند. حتا از جنمی دیگر نبودند. زاده ی روز های زندگی ما بودند که فراموششان کردیم. بیچاره ها حتا آن قدر دیر دنیا آمده بودند که کسی حاضر نبود بودنشان را به پشیزی بگیرد. روزی آویزان نام بسیج برای دیده شدن. روزی آویزان میراث عجیب و غریب بسیج. روزی ونگ ونگ کنان به دنبال تصاحب نامی که نماد بودن همه ی آن چیزهایی است که پیش شرط داشتنشان ننر نبودن است .هر روز تکمیل کننده ی بخشی از پازل کمدی تلخ ما.پ
و بعد نمی دانم چه شد. از روزهای بودنشان شرمی ماند چهار ساله بر هم نژادانشان و افتخاری که بزرگترین راهپیمایی سکوت تاریخ بشر تنها بخش کوچکی از سال هایش بود.
پی نوشت: هرچند اسفندیار نام یکی از پهلوانان نامی افسانه های این کشور است، با اتکا به آنچه امثال مهدی خزعلی و محمدباقر قالییباف از جوانیش نقل کرده اند، نامی شایسته تر نیافتم.

نوشته شده در Uncategorized. 2 Comments »